Pålogging for helsepersonell Pålogging for pasient

 

CheckWare for forskning

Løsningen er meget godt egnet til kliniske forskningsprosjekter som går over lang tid, multisenterstudier og der tverrfaglige team er deltakende. CheckWare's nett-baserte kartleggingsverktøy tilpasses studiedesignet og automatiserer oppfølgingsarbeidet.

CheckWare
kartleggingsverktøy
er tilpasset nye

verktøy som bla. iPad

CheckWare Respondent Manager
Dette er løsningen som automatiserer administreringen og oppfølgingen av respondenter i anonymiserte forskningsprosjekter. CheckWare Respondent Manager gir også elektronisk kodebok og enklere håndtering av samtykke.
CheckWare for klinikker

CheckWare kartleggingsverktøy gir effektiv og systematisk kartlegging av pasientene og dokumentasjon av resultatene. Klinikkenes behandlingseffekt og pasienttilfredshet kan også måles og dokumenteres.

Tilgjengelige instrumenter 

CheckWare har distribusjonsrettigheter på over 300 anerkjente psykologiske tester og utredingsverktøy for selvrapportering, intervju og observasjon.  Vår ambisjon er å tilby alle skjemaene det er behov for i det kliniske arbeidet, og vi garanterer autoriserte versjoner av skjemaene.

Se og hør hva våre kunder mener om våre løsninger

Vi har intervjuet 3 av våre kunder som alle har forskjellig innfallsvinkel når det gjelder nytteverdi for bruk av våre løsninger.  

Klikk her for behandlerportalen


Nytt fra CheckWare

CheckWare etablert i UK
 

Lars Unneberg har begynt som Country Manager. Han har spesialkompetanse innen internasjonal salg og markedsføring av enterprise software løsninger til store kunder.

Avans er ny samarbeidspartner
 

CheckWare har inngått samarbeidsavtale med Avans AS for å utvikle en integrasjon mellom systemene slik at Avans kundene kan benytte CheckWare

Vi lanserer CheckWare Respondent Manager
 

Elektronisk kodebok, håndtering av samtykke og automatisk oppfølging av respondenter i anonyme forskningskprosjekter.

Outcome Rating Scale og Session Rating Scale
 

blir nå tilgjengelig i CheckWare, og gir evaluering av terapiforløpet og den terapeutiske alliansen.

CheckWare - kandidat til Årets eHelsebegivenhet 2011
 

Takk til alle som stemte på oss, og gratulerer til Helsedirektoratets eResept som vant årets Ehelsepris!

CheckWare integrert i PsykBase
 

PsykBase er det første pasientjournalsystemet som tilbyr CheckWare Kartleggingsløsning til sine kunder.

Vi var på Psykologi-kongressen 2011
 

Vi hadde stand på Radisson Blu Plaza Hotell 6. og 7. september i Oslo og presenterte nye muligheter med CheckWare Kartleggingsverktøy.

Visste du at...
 

Vi har fornøyde kunder, 270 psykologiske tester, screeeningverktøy og skjema, gir mulighet for måling av behandlingeffekt og pasienttilfredshet, og effektiviserer forskningprosjektene.

Besøk vår stand på DIPS forum
 

- for deg som er interessert i nye e-helseløsninger for sykehus. 8.-9. juni i Trondheim.

Fang tidstyvene
 

Her kan du lese mer om nye IKT løsninger som hjelper deg til å bli mer effektiv: Spar tid og øk kvaliteten på behandlingen.