Pålogging for helsepersonell Pålogging for pasient

Tilgjengelige instrumenter

Vår ambisjon er å tilby alle testene du har behov for. Samtidig er det meget viktig for oss å ha et ryddig forhold til rettighetshavere og være sikre på at vi tilbyr autoriserte, kvalitetssikrede versjoner av instrumentene. CheckWare gjør derfor en omfattende jobb med å skaffe formelle rettigheter og å elektronisk forvalte alle instrumentene som benyttes i løsningen. Vi har tester fra bl.a.:
       
         

PRISER OG ROYALTY
Pris på etablering og bruk av CheckWare Kartleggingsverktøy er basert på volum og hvor funksjonsrik løsning man ønsker. Eventuell royalty til rettighetshaver pr. gang en test benyttes kommer i tillegg og er angitt i tabellen under. For noen tester er det en etableringskostnad i tillegg til royalty. Dette er forbundet med kostnader for oversettelser eller faste lisenskostnader til rettighetshaver, og varierer pr test.

DISTRIBUSJONSRETTIGHETER
CheckWare har distribusjonsrettigheter på skjemaene/instrumentene i tabellen nedenfor pr. 19. mars 2012. Dersom du har behov for andre standardiserte skjema er vi behjelpelig med å skaffe rettigheter.  

LEVERINGSTID
Vi implementerer skjemaene fortløpende, men noe leveringstid må påregnes. Leveringstiden vil variere avhengig av hvilke skjema som bestilles, og blir opplyst ved bestillling.
    
Kontakt oss gjerne for mer informasjon og tilbud.

Kategori Forkortelse Navn Royalty til rettighetshaver
pr klinisk bruk
 
Psykisk Helse  15D 15D Health-Related Quality of Life Instrument Kr 20,00  
Psykisk Helse  ACQ Agoraphobic Cognitions Questionnaire Ingen  
Psykisk Helse  ADIS-IV Anxiety Disorders Interview Schedule - IV, Adult Version Kr 35,00 Etableringskostnad
Psykisk Helse  AES-C Apathy Evaluation Scale - Clinician Version Ingen  
Psykisk Helse  AES-I-F Apathy Evaluation Scale - Informant Female Ingen  
Psykisk Helse  AES-I-M Apathy Evaluation Scale - Informant Male Ingen  
Psykisk Helse  AES-S Apathy Evaluation Scale - Self-Rated Ingen  
Psykisk Helse  AIMS Abnormal Involuntary Movement Scale Ingen  
Rus og avhengighet Alcohol-E Alcohol Use Disorders Indentifcation Test - Extended Kr 6,00  
Psykisk Helse  AnTI Anxious Thoughts Inventory Kr 5,00  
Psykisk Helse  APSD-C The Antisocial Process Screening Device - Combined Kr 25,00 Etableringskostnad
Psykisk Helse  APSD-P The Antisocial Process Screening Device - Parent Kr 25,00 Etableringskostnad
Psykisk Helse  APSD-T The Antisocial Process Screening Device - Teacher Kr 25,00 Etableringskostnad
Psykisk Helse  AQ - Adolescent The Autsim Spectrum Quotient - Adolescent Ingen  
Psykisk Helse  AQ - Adult The Autism Spectrum Quotient - Adult Ingen  
Psykisk Helse  AQ - Child The Autism Spectrum Quotient - Child Ingen  
Psykisk Helse  AQ - Parent The Autism Spectrum Quotient - Parent Version Ingen  
Muskel/skjelett og Smerte ASES Arthritis Self-Efficacy Scale Ingen  
Psykisk Helse  ASFQ Abbreviated Sexual Function Questionnaire Ingen  
Rus og avhengighet ASI Addiction Severity Index Ingen  
Psykisk Helse  ASRM Altman Self-Rating Mania Scale Ingen  
Psykisk Helse  ASRS-v1.1 SC ADHD-ASRS Adult Self-Report Scale - Version 1.1 Symptom Checklist Ingen  
Psykisk Helse  ASRS-v1.1 Screen.  ADHD-ASRS Adult Self-Report Scale - Version 1.1 Screener Ingen  
Psykisk Helse  ATQ-30 Automatic Thoughts Questionnaire  Ingen  
Rus og avhengighet AUDIT The Alcohol Use Disorders Identification Test Ingen  
Rus og avhengighet AUS Clinician Alcohol Use Scale Ingen  
Psykisk Helse  BAI Beck Anxiety Inventory Kr 20,00  
Psykisk Helse  BARI Beliefs About Rituals Inventory  Kr 5,00  
Psykisk Helse  BARS The Brief Agitation Rating Scale Ingen  
Psykisk Helse  BAT Body Attitude Test Ingen  
Psykisk Helse  BCQ Body Checking Questionnaire Ingen  
Psykisk Helse  BDDE Body Dysmorphic Disorder Examination Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  BDD-YBOCS Adolescent Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale Modified for Body Dysmorphic Disorder - Adolescent Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  BDD-YBOCS Adult Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale Modified for Body Dysmorphic Disorder - Adult Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  BDI-II Beck Depression Inventory - II Kr 20,00  
Psykisk Helse  BIS-11 Barratt Impulsiveness Scale, Version 11 Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  BPRS Brief Psychiatric Rating Scale Ingen  
Psykisk Helse  BPRS-C Anchored Brief Psychiatric Rating Scale for Children Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  Brief FAM Brief Family Assessment Measure Kr 25,00 Etableringskostnad
Psykisk Helse  Brief IPQ The Brief Illness Perception Questionnaire Kr 20,00  
Generell Helse Brief PHQ Brief Patient Health Questionnaire Ingen  
Psykisk Helse  BSQ Body Sensations Questionnaire Ingen  
Rus og avhengighet CAGE Cut down, Annoyed, Guilty, Eye opener Ingen  
Psykisk Helse  CAPS Clinician-Administered PTSD Scale - Combined Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  CAPS-DX Clinician-Administered PTSD Scale - Diagnosis Ingen  
Psykisk Helse  CAPS-SX Clinician-Administered PTSD Scale - Symptom Ingen  
Psykisk Helse  CARS-M Clinician-Administered Rating Scale for Mania Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  CAS Clinical Anxiety Scale  Kr 5,00 Etableringskostnad
Psykisk Helse  CAS-1 Cognitive Attentional Syndrome - 1 Kr 5,00  
Psykisk Helse  CAST The Childhood Autism Spectrum Test Ingen  
Psykisk Helse  CDC Child Dissociative Checklist Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  CDC HRQOL-14 Centers for Disease Control and Prevention Health-Related Quality of Life Measure Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  CDSS Calgary Depression Scale for Schizophrenia Ingen  
Psykisk Helse  CES-D Center for Epidemiologic Studies Depression Scale Ingen  
Psykisk Helse  CFS Chalder Fatigue Scale Ingen  
Psykisk Helse  CGAS Children's Global Assessment Scale  Ingen  
Psykisk Helse  CGI Clinical Global Impressions Scale Ingen  
Psykisk Helse  ChEDE Eating Disorder Examination - Child Version Ingen  
Psykisk Helse  CHOCI Child Obsessive-Compulsive Inventory Ingen  
Psykisk Helse  CIA Clinical Impairment Assessment Ingen  
Psykisk Helse  CIS-Parent Columbia Impairment Scale - Parent Version Ingen  
Psykisk Helse  CIS-Youth Columbia Impairment Scale - Youth Version Ingen  
Psykisk Helse  CIWA-Ar Clinical Institute Withdrawal Assessment for Alcohol - Revised Ingen  
Psykisk Helse  CLES-A Coddington Life Events Scales - Adolescent Kr 25,00 Etableringskostnad
Psykisk Helse  CLES-C Coddington Life Events Scales - Child Kr 25,00 Etableringskostnad
Psykisk Helse  CLES-PS Coddington Life Events Scales - Pre-school Kr 25,00 Etableringskostnad
Rus og avhengighet CMR Circumstances, Motivation, and Readiness Scales for Substance Abuse Treatment Ingen  
Muskel/skjelett og Smerte CPGQ Chronic Pain Grade Questionnaire Ingen  
Psykisk Helse  CRI Coping Resources Inventory Kr 20,00 Etableringskostnad
Psykisk Helse  CSDD Cornell Scale for Depression in Dementia Ingen  
Psykisk Helse  CSHQ Child’s Sleep Habits Questionaire Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  CSQ-18B Client Satisfaction Questionnaire - 18B Kr 8,00  
Psykisk Helse  CSQ-8 Client Satisfaction Questionnaire - 8 Kr 8,00  
Muskel/skjelett og Smerte CW-SA CheckWare Smerteanalyse inkl. klinisk spesialistutredning Kr 36,00  
Muskel/skjelett og Smerte CW-SI CheckWare Smerteintervju for Blåresept Kr 10,00  
Psykisk Helse  DAS Dyadic Adjustment Scale Kr 25,00  
Psykisk Helse  DBAS-16 Dysfunctional Attitudes and Beliefs About Sleep  Ingen  
Psykisk Helse  DDIS The Dissociative Disorders Interview Schedule  Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  DERS Difficulties in Emotion Regulation Scale Ingen  
Psykisk Helse  DES-II Dissociative Experiences Scale - II Ingen  
Psykisk Helse  DHS Daily Hassles Scale Kr 20,00 Etableringskostnad
Psykisk Helse  DPSS-R The Disgust Propensity and Sensitivity Scale - Revised Ingen  
Psykisk Helse  Draw-A-Man Draw-A-Man Test Ingen  
Rus og avhengighet DrInC Drinker Inventory of Consequences Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  DRS15-v3 15-item Dispositional Resilience Scale Kr 25,00  
Psykisk Helse  DSIQ Dyspeptic Symptoms and Impact Questionnaire Ingen  
Psykisk Helse  DSSI Dyspepsia Symptom Severity Index Ingen Etableringskostnad
Rus og avhengighet DTCQ Drug Taking Confidence Questionnaire Kr 1,20  
Rus og avhengighet DUDIT Drug Use Disorders Identification Test Kr 6,00  
Rus og avhengighet DUDIT-E Drug Use Disorders Identification Test - Extended Kr 6,00  
Psykisk Helse  DUKE Duke Health Profile Ingen Etableringskostnad
Rus og avhengighet DUS Clinician Drug Use Scale (Drake) Ingen  
Psykisk Helse  EAT Eating Attitudes Test Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  EDE 16 Eating Disorder Examination  Ingen  
Psykisk Helse  EDE-Q Eating Disorder Examination Questionnaire 6.0 Ingen  
Psykisk Helse  EPDS Edinburgh Postnatal Depression Scale Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  ERIS Emotional and Relationship Instability Scale Kr 5,00  
Muskel/skjelett og Smerte FABQ Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire Ingen  
Psykisk Helse  FAD The McMaster Family Assessment Device Ingen  
Psykisk Helse  FAM-III Family Assessment Measure - III Kr 25,00 Etableringskostnad
Psykisk Helse  FIBSER Frequency, Intensity, and Burden of Side Effects Rating Ingen  
Psykisk Helse  FNE Fear of Negative Evaluation scale Ingen  
Muskel/skjelett og Smerte FONSECA'S Fonseca's Questionnaire Ingen  
Psykisk Helse  FQ Fear Questionnaire Ingen Etableringskostnad
Rus og avhengighet FTND Fagerstrom Test for Nicotine Dependence Ingen  
Psykisk Helse  GAD-7 Generalized Anxiety Disorder Questionnaire Ingen  
Psykisk Helse  GAD-Q-IV Generalized Anxiety Disorder Questionnaire - IV Ingen  
Psykisk Helse  GADS-R Generalized Anxiety Disorder Scale - Revised Kr 5,00  
Psykisk Helse  GAS Global Assessment Scale Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  GBS Gottfries-Bråne-Steen Scale Ingen  
Muskel/skjelett og Smerte GCPS Graded Chronic Pain Scale Ingen  
Psykisk Helse  GCQ-S Group Climate Questionnaire - Short Form Ingen  
Psykisk Helse  GDS-15 Geriatric Depression Scale - Short Form Ingen  
Psykisk Helse  GDS-30 Geriatric Depression Scale - Long Form Ingen  
Psykisk Helse  GDSS The Glasgow Dyspepsia Severity Score Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  GERD-HRQL Gastroesophageal Reflux Disease Health Related Quality of Life Ingen  
Psykisk Helse  Gotland The Gotland Male Depression Scale Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  GPT Grooved Pegboard Test Ingen  
Rus og avhengighet G-SAS Gambling Symptom Assessment Scale Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  HAM-A Hamilton Anxiety Rating Scale Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  HAM-D Hamilton Rating Scale for Depression Ingen  
Psykisk Helse  HASS Harkavy Asnis Suicide Survey Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  HBQ-C 2.1 MacArthur Health and Behavior Questionnaire - Self-Report 2.0 (Ages 9-18) Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  HBQ-P 1.0 MacArthur Health and Behavior Questionnaire - Parent Form 1.0 (Ages 4-8) Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  HBQ-P 2.1 MacArthur Health and Behavior Questionnaire - Parent Form 2.0 (Ages 9-18) Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  HBQ-T 1.0 MacArthur Health and Behavior Questionnaire - Teacher Form 1.0 (Ages 4-8) Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  HBQ-T 2.1 MacArthur Health and Behavior Questionnaire - Teacher Form 2.0 (Ages 9-18) Ingen Etableringskostnad
Muskel/skjelett og Smerte HDI Headache Disability Inventory, The Henry Ford Hospital Ingen  
Psykisk Helse  HoNOS Health of the Nation Outcome Scales  Ingen  
Psykisk Helse  HoNOSCA Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents Ingen  
Psykisk Helse  HPSI Holden Psychological Screening Inventory Kr 25,00 Etableringskostnad
Psykisk Helse  HSCL-25 Hopkins Symptom Checklist - 25 Ingen  
Psykisk Helse  IBS-36 Irritable Bowel Syndrome - 36 Quality of Life Measure Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  IDS-C Inventory of Depressive Symptomatology - Clinician-Rated Ingen  
Psykisk Helse  IDS-SR Inventory of Depressive Symptomatology - Self-Rated Ingen  
Psykisk Helse  IDWS Insomnia Daytime Worry Questionnaire  Ingen  
Psykisk Helse  IIP-32 Inventory of Interpersonal Problems - Short Form  Kr 21,00  
Psykisk Helse  IIP-64 Inventory of Interpersonal Problems  Kr 21,00  
Psykisk Helse  IS Insight Scale Ingen  
Psykisk Helse  ISE Index of Self-Esteem Kr 5,00 Etableringskostnad
Psykisk Helse  ISI Insomnia Severity Index  Ingen  
Psykisk Helse  ISS Internal State Scale Ingen  
Psykisk Helse  ITAQ Insight and Treatment Attitudes Questionnaire Ingen  
Muskel/skjelett og Smerte JFLS-20 Jaw Functional Limitation Scale Ingen Etableringskostnad
Arbeidsliv JSS Job Stress Survey Kr 60,00  
Muskel/skjelett og Smerte KIEL Kiel Headache Test Ingen  
Psykisk Helse  KPS Karnofsky Performance Status Ingen  
Psykisk Helse  K-SADS-PL Schedule for Affective Disorders and Schizophrenia for School Aged Children (6-18 years): Present Life Version 2009 Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  LDQ The Leeds Dyspepsia Questionnaire Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  LES Life Experiences Survey Ingen  
Rus og avhengighet MAST Michigan Alcoholism Screening Test Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  MCQ-30 Metacognitions Questionnaire - 30 Kr 5,00  
Psykisk Helse  MDAS The Memorial Delirium Assessment Scale Ingen  
Psykisk Helse  MDD-S Major Depression Disorder Scale Kr 5,00  
Psykisk Helse  MEQ Morningness Eveningness Questionnaire  Ingen  
Muskel/skjelett og Smerte MFIQ Mandibular Functional Impairment Questionnaire Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  MI The Mobility Inventory for Agoraphobia Ingen Etableringskostnad
Muskel/skjelett og Smerte MIDAS Migraine Disability Assessment Ingen  
Psykisk Helse  MINI 6.0 Mini International Neuropsychiatric Interview 6.0 Kr 35,00 Etableringskostnad
Psykisk Helse  MINI PLUS Mini International Neuropsychiatric Interview - PLUS Kr 35,00 Etableringskostnad
Psykisk Helse  MINI SCREEN Mini International Neuropsychiatric Interview - SCREEN Kr 35,00 Etableringskostnad
Muskel/skjelett og Smerte MTAQ Migraine Therapy Assessment Questionnaire Ingen  
Psykisk Helse  MWQ Meta-Worry Questionnaire Kr 5,00  
Psykisk Helse  NBRS Negative Beliefs About Rumination Scale Kr 5,00  
Muskel/skjelett og Smerte NDI Neck Disability Index Kr 22,00  
Psykisk Helse  NDI-SF The Nepean Dyspepsia Index - Short Form Ingen Etableringskostnad
Helse NFAS Norwegian Function Assessment Scale Ingen  
Psykisk Helse  NYPRS-P New York Parent Rating Scale - Preschool-Aged Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  NYPRS-S New York Parent Rating Scale - School-Aged Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  NYTRS-P New York Teacher Rating Scale - Preschool-Aged Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  NYTRS-S New York Teacher Rating Scale - School-Aged Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  OCD-S Obsessive-Compulsive Disorder Scale Kr 5,00  
Psykisk Helse  OCI-R Obsessive-Compulsive Inventory - Revised Ingen  
Muskel/skjelett og Smerte OHIP-14 Oral Health Impact Profile - 14 Ingen  
Psykisk Helse  OQ45.2 Outcome Questionnaire 45, Version 2 Kr 12,00 Etableringskostnad
Psykisk Helse  ORS Outcome Rating Scale Kr 8,00 Etableringskostnad
Somatikk PAI The Psychosocial Assessment Instrument Ingen  
Psykisk Helse  PasOpp rehab_lok PasOpp Pasienterfaringer fra rehabiliteringsinstitusjoner (lokalt). Ingen  
Muskel/skjelett og Smerte PBAPI Pain Beliefs and Perceptions Inventory Ingen  
Psykisk Helse  PBQ Preschool Behavior Questionnaire Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  PBRS Positive Beliefs about Rumination Scale Kr 5,00  
Muskel/skjelett og Smerte PCS Pain Catastrophizing Scale Ingen  
Psykisk Helse  PDSQ Psychiatric Diagnostic Screening Questionnaire Kr 20,00  
Psykisk Helse  PEQ PasOpp poliklinikk Ingen  
Rus og avhengighet PG-YBOCS Pathological Gambling Modification of the Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale Kr 20,00 Etableringskostnad
Psykisk Helse  PHQ Patient Health Questionnaire Ingen  
Psykisk Helse  PHQ-15 Patient Health Questionnaire 15-Item Somatic Symptom Severity Scale Ingen  
Psykisk Helse  PHQ-4 Patient Health Questionnaire for Depression and Anxiety Ingen  
Psykisk Helse  PHQ-9 Patient Health Questionnaire 9-Item Depression Scale Ingen  
Psykisk Helse  PHQ-A Patient Health Questionnaire for Adolescents Ingen  
Psykisk Helse  PHQ-SADS Patient Health Questionnaire - Somatic, Anxiety, and Depressive Symptom Scales Ingen  
Psykisk Helse  PI-R Padua Inventory - Washington State University Revision Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  POPEQ PasOpp for døgnpasienter Ingen  
Muskel/skjelett og Smerte PSOCQ Pain Stages of Change Questionnaire Ingen  
Psykisk Helse  PSS Parent Satisfaction Scale Ingen  
Psykisk Helse  PSS Parental Stress Scale Ingen  
Psykisk Helse  PSS-I PTSD Symptom Scale – Interview  Ingen  
Psykisk Helse  PSS-SR PTSD Symptom Scale - Self-Rating   Ingen  
Psykisk Helse  PSWQ Penn State Worry Questionnaire Ingen  
Psykisk Helse  PTCI Posttraumatic Cognitions Inventory  Ingen  
Psykisk Helse  PTSD-S Short Screening Scale for DSM-IV Posttraumatic Stress Disorder Ingen  
Psykisk Helse  PTSD-S Posttraumatic Stress Disorder Scale Kr 5,00  
Psykisk Helse  QEWP-R Questionnaire on Eating and Weight Patterns - Revised Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  QIDS-C Quick Inventory of Depressive Symptomatology - Clinician-Rated Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  QIDS-SR 16 Quick Inventory of Depressive Symptomatology - Self-Rated Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  QLI Quality of Life Index Ingen  
Psykisk Helse  QLS Quality of Life Scale Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  QoLI Quality of Life Interview Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  RCQ Readiness to Change Questionnaire Ingen  
Muskel/skjelett og Smerte RDC/TMD Research Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  RLCQ Recent Life Changes Questionnaire Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  ROCF The Rey-Osterrieth Complex Figure Test Ingen  
  ROME III Rome Diagnostic Criteria III På Forespørsel  
Somatikk ROSE ANGINA Rose Angina Questionnaire Ingen  
Psykisk Helse  Rusens Funksjon Rusens Funksjon Ingen  
Psykisk Helse  SAD Social Avoidance and Distress Scale Ingen  
Psykisk Helse  SAFTEE-GI Systematic Assessment for Treatment Emergent Events - General Inquiry Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  Sally-Anne Sally-Anne Test Ingen  
Psykisk Helse  SANS Scale for the Assessment of Negative Symptoms Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  SAPS Scale for the Assessment of Positive Symptoms  Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  SAS Simpson-Angus Extrapyramidal Side Effects Scale Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  SAS-SR Social Adjustment Scale - Self-Report Kr 20,00  
Psykisk Helse  SCARED Child Screen for Child Anxiety Related Disorders - Child Version Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  SCARED Parent Screen for Child Anxiety Related Disorders - Parent Version Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  SCB Screen for Caregiver Burden Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  SCL-90-R Symptom Checklist - 90 - Revised Version Kr 20,00  
Psykisk Helse  SCS-SF Self-Compassion Scale Short-Form Ingen  
Psykisk Helse  SDQ-20 Somatoform Dissociation Questionnaire Ingen  
Psykisk Helse  SDQ-5 Somatoform Dissociation Five Item Questionnaire Ingen  
Psykisk Helse  SDS Schedule for the Deficit Syndrome Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  SES Rosenberg's Self -esteem Scale  Ingen  
Helse SF-36v2 SF-36v2 Health Survey Kr 13,50 Etableringskostnad
Helse SF-8 SF-8 Health Survey Kr 13,50 Etableringskostnad
Psykisk Helse  SFQ28 Sexual Function Questionnaire Ingen  
Muskel/skjelett og Smerte SHC Subjective Health Complaints Inventory Ingen  
Muskel/skjelett og Smerte SHI Sleep Hygiene Index Ingen  
Rus og avhengighet short CAM Confusion Assessment Method - Short Version Ingen  
Psykisk Helse  SIPP-118 Severity Indices of Personality Problems Ingen  
Psykisk Helse  SIQ Symptom Interpretations Questionnaire Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  SLOI-CV Short Leyton Obsessional Inventory for Children and Adolescent Ingen  
Psykisk Helse  SNAP-IV Swanson, Nolan and Pelham Questionnaire - Version IV Ingen  
Rus og avhengighet SOCRATES Stages of Change Readiness and Treatment Eagerness Scales Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  SODA Severity of Dyspepsia Assessment Ingen  
Rus og avhengighet SOWS Subjective Opiate Withdrawal Scale Ingen  
Psykisk Helse  SPAI Social Phobia and Anxiety Inventory Kr 20,00  
Psykisk Helse  SPAI-C Social Phobia and Anxiety Inventory for Children Kr 20,00  
Psykisk Helse  SPRS Social Phobia Rating Scale Kr 5,00  
Psykisk Helse  SRBQ Sleep Related Safety Behaviors Questionnaire  Ingen  
Psykisk Helse  SRS Session Rating Scales Kr 8,00 Etableringskostnad
Psykisk Helse  STAI State Trait Anxiety Inventory Kr 20,00  
Psykisk Helse  SWLS Satisfaction With Life Scale Ingen  
Psykisk Helse  Søvndagbok Søvndagbok Ingen  
Muskel/skjelett og Smerte TCSQ Tinnitus Coping Style Questionnaire Ingen  
Psykisk Helse  TEC Traumatic Experiences Checklist  Ingen  
Psykisk Helse  TEQ Traumatic Events Questionnaire Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  TFI Thought Fusion Instrument Kr 5,00  
Muskel/skjelett og Smerte THI Tinnitus Handicap Inventory Ingen  
Rus og avhengighet TLFB Alcohol Timeline Followback Ingen  
Muskel/skjelett og Smerte TMPDQ Temporomandibular Pain Dysfunction Questionnaire Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  Trail-Making Trail-Making Test Ingen  
Rus og avhengighet TWEAK TWEAK Alcohol Screening Test Ingen  
Muskel/skjelett og Smerte UCSD UCSD Migraine Questionnaire Ingen  
Psykisk Helse  URICA University of Rhode Island Change Assessment  Ingen  
Psykisk Helse  VSI Visceral Sensitivity Index  Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  WFIRS-S Weiss Functional Impairment Rating Scale - Self Report Ingen  
Psykisk Helse  WHITELEY The Whiteley Index Ingen  
Muskel/skjelett og Smerte WHYMPI West Haven-Yale Multidimensional Pain Inventory Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  WPAI-GERD Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire for Patients with Gastroesophageal Reflux Disease Ingen Etableringskostnad
Somatikk WPAI-GH Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire - General Health Ingen  
Psykisk Helse  WPAI-IBS-C Work Productivity and Activity Impairment Questionnaire - IBS-C Ingen  
Psykisk Helse  W-QLI-Caregiver Wisconsin Quality of Life Index - Caregiver Ingen Etableringskostnad
Psykisk Helse  W-QLI-Client Wisconsin Quality of Life Index - Client Ingen  
Psykisk Helse  W-QLI-Older Adults Wisconsin Quality of Life Index for Older Adults Ingen  
Psykisk Helse  W-QLI-Provider Wisconsin Quality of Life Index - Provider Ingen  
Psykisk Helse  WSAS Work and Social Adjustment Scale Ingen  
Psykisk Helse  YGTSS Yale-Global Tic Severity Scale Ingen  


 

Mer om våre produkter

Tilgjengelige instrumenter
 

Vår ambisjon er å tilby alle testene du har behov for. Vi gjør derfor en omfattende jobb med formelle rettigheter og forvaltning av alle testene.

Se og hør hva våre kunder sier
 

Vi har tatt en prat med 3 av våre kunder som forteller hvordan de bruker systemet, og hvilken nytteverdi det har for dem.

Presentasjon av CheckWare Kartleggingsverktøy?
 

Vi kjører gjerne et webinar sammen med deg. Kontakt oss på telefon 47 80 51 00 eller info@checkware.com for å avtale tidspunkt.

Introduksjonsvideo